..

జర్నల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సైన్సెస్ & ఇంజనీరింగ్

మాన్యుస్క్రిప్ట్ సమర్పించండి arrow_forward arrow_forward ..

Advance Collision Avoidance System with Automatic Vehicle Speed Control

Abstract

Shubhangi Chaudhari, Shivkumar Shrikrushna Chaudhari

Automobile safety is the study and practice of design, construction, equipment and regulation to minimize the occurrence and consequences of traffic collisions. Road traffic safety more broadly includes roadway design. Improvements in roadway and automobile designs have steadily reduced injury and death rates in all first world countries. Nevertheless, auto collisions are the leading cause of injury related deaths, an estimated total of 1.2 million in 2004 or 25% of the total from all causes. Of those killed by autos, nearly two-thirds are pedestrians. If any object suddenly comes in front of vehicle the driver might fumble and push accelerator pedal instead of brake pedal.

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఇండెక్స్ చేయబడింది

arrow_upward arrow_upward