..

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ సెన్సార్ నెట్‌వర్క్స్ అండ్ డేటా కమ్యూనికేషన్స్

మాన్యుస్క్రిప్ట్ సమర్పించండి arrow_forward arrow_forward ..

Motion Sensors: Enhancing Security and Automation

Abstract

Ahmet Karakaya*

Motion sensors, also known as motion detectors or motion-activated sensors, are electronic devices designed to detect movement within their range and trigger specific actions accordingly. They have become increasingly prevalent in various applications, including security systems, home automation, robotics and even gaming. This article explores the fascinating world of motion sensors, their working principles, types, applications and the benefits they offer in enhancing security and automation.

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఇండెక్స్ చేయబడింది

arrow_upward arrow_upward