..

ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు & చికిత్స జర్నల్

మాన్యుస్క్రిప్ట్ సమర్పించండి arrow_forward arrow_forward ..

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 4 (2022)

మినీ సమీక్ష

Instrument and Molecular Marker of Respiratory-Tract Epithelial Cell Destruction in Bronchial Asthma

Yuemei Yao

Bronchial allergies is a heterogeneous sickness with complicated pathological mechanisms representing one-of-a-kind phenotypes, which includes extreme asthma. The airway epithelium is a primary web page of complicated pathological modifications in extreme allergies due, in part, to activation of inflammatory and immune mechanisms in response to noxious agents. Current imaging strategies are unable to precisely measure epithelial and airway remodeling. Damage of airway epithelial cells happens is linked to unique phenotypes and endotypes which presents an possibility for the identification of biomarkers reflecting epithelial, and airway, remodeling. Identification of sufferers with extra extreme epithelial disruption the usage of biomarkers may additionally additionally supply customized therapeutic possibilities and/or markers of profitable therapeutic intervention. Here, we evaluation the proof for ongoing epithelial phone dysregulation in the pathogenesis of asthma, the sentinel position of the airway epithelium and how grasp these molecular mechanisms presents the groundwork for the identification of candidate biomarkers for allergies prediction, prevention, diagnosis, cure and monitoring.

మినీ సమీక్ష

Clinicopathological Distinctive of Lung Carcinoma in Victim with Inherent Myeloma

Mengzhao Zhang

Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue ailment (CTD) related with an elevated threat of malignancy inclusive of lung cancer (LC). Our goal was once to furnish a description of demographics and clinicopathological traits of LC sufferers with SSc.

ఇండెక్స్ చేయబడింది

arrow_upward arrow_upward