..

ఆర్ట్స్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ జర్నల్

మాన్యుస్క్రిప్ట్ సమర్పించండి arrow_forward arrow_forward ..

సామాజిక మార్కెటింగ్ మరియు కమ్యూనికేషన్

పరిశోధన వ్యాసం

Needs Status of Community College Students during COVID-19 Pandemic

  • Harold F. Cartagena

సమీక్షా వ్యాసం

Third Gender in Advertisements: A New Wave of Inclusiveness

  • Ashwini Shama

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Commentary on: The Climate Crisis-Bursting Bubbles

  • Delphine Mascarene de Rayssac

పరిశోధన వ్యాసం

A Study on Social Well-Being and Effective Factors in Faculty Members of Payame Noor University, Tehran

  • Maryam Ghasemisarukolai, Hossein Kordi, Parvaneh Danesh

ఇండెక్స్ చేయబడింది

arrow_upward arrow_upward