..

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ & కేర్: ఓపెన్ యాక్సెస్

మాన్యుస్క్రిప్ట్ సమర్పించండి arrow_forward arrow_forward ..

The Role of Genetics in Respiratory Diseases: Insights from Recent Studies

Abstract

Isath Ameesha

Respiratory diseases have long been a global health concern, affecting millions of people worldwide and accounting for a significant burden on healthcare systems. These conditions, which encompass a wide range of disorders such as asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), cystic fibrosis, and interstitial lung diseases, can severely impact an individual's quality of life. While environmental factors like pollution and smoking have long been recognized as contributors to respiratory diseases, recent research has shed light on the pivotal role that genetics plays in their development and progression. In this article, we will explore the latest insights into the role of genetics in respiratory diseases, highlighting how this knowledge is advancing our understanding and treatment of these conditions.

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఇండెక్స్ చేయబడింది

arrow_upward arrow_upward