..

జర్నల్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ & థెరప్యూటిక్స్

మాన్యుస్క్రిప్ట్ సమర్పించండి arrow_forward arrow_forward ..

మూత్రపిండ పాపిల్లరీ నెక్రాసియా

మూత్రపిండ బాబిలిరి నెక్రోసిస్ అనేది మూత్రపిండ రుగ్మత, మూత్రపిండ బాబిలి మొత్తం లేదా కొన్ని భాగము చనిపోవచ్చు. మూత్రపిండ బాబిలే అని సేకరించబడిన నాళాల ఓపనింగుస్ మూత్రపిండములో ప్రవేశము మరియు మూత్రము నాళాలలోకి ప్రవహిస్తుంది. మూత్రపిండ పాపిలారి నెక్రో సాధారణంగా అనల్జెసిక్ నెఫ్రోపతీసిస్ వస్తుంది.

ఇండెక్స్ చేయబడింది

arrow_upward arrow_upward